Έκτροπα σε σχολείο – Νεαροί πέταξαν αντικείμενα σε τάξη Επιμορφωτικών