Κλοπή αγάλματος: Το ύψος της αμοιβής για όποιον έχει πληροφορίες

Κλοπή αγάλματος: Το ύψος της αμοιβής για όποιον έχει πληροφορίες