Πολίτες αποκλείστηκαν στη θάλασσα λόγω βλάβης στο σκάφος τους