Κύπρος: Διέρρηξε κατάστημα, έκλεψε δεκάδες καταλύτες κι έφυγε για ταξίδι!