Κύπρος: Έπεσε πάνω στους κλέφτες – Ο ένας με βραστήρα ο άλλος με καλόγηρο

Κύπρος: Έπεσε πάνω στους κλέφτες – Ο ένας με βραστήρα ο άλλος με καλόγηρο