Ορόκλινη: Παραμόνευε για να «χτυπήσει» – Γνώριζε τις κινήσεις τους