Πάφος: Τεμάχισαν το γλυπτό χιλιάδων για 85 ευρώ – Βρίσκουν κομμάτια σε χωράφια

Πάφος: Τεμάχισαν το γλυπτό χιλιάδων για 85 ευρώ – Βρίσκουν κομμάτια σε χωράφια