Φόνος στη Λευκωσία: Του έκλεισε τον δρόμο και τον εκτέλεσε μέσα στο όχημα

Φόνος στη Λευκωσία: Του έκλεισε τον δρόμο και τον εκτέλεσε μέσα στο όχημα