Φόνος/Τρεμιθούσα: Ηταν αγαπημένο ζευγάρι λένε οι μάρτυρες

Φόνος/Τρεμιθούσα: Ηταν αγαπημένο ζευγάρι λένε οι μάρτυρες