Φωτογραφίες από τα 34 κιλά ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στην Λεμεσό

Φωτογραφίες από τα 34 κιλά ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στην Λεμεσό