Ποινή €500 πρόστιμο και εξάμηνος αποκλεισμός από τα γήπεδα για δύο νεαρούς

Ποινή €500 πρόστιμο και εξάμηνος αποκλεισμός από τα γήπεδα για δύο νεαρούς