Πρώτη ανάρτηση από την παράταξη που αποδοκίμασε τον Τατάρ στην Αγγλία

Πρώτη ανάρτηση από την παράταξη που αποδοκίμασε τον Τατάρ στην Αγγλία