Σαββίδης για Θανάση: Να περιμένουμε τη συμπλήρωση των αστυνομικών ανακρίσεων