Στο κελί για πέντε μέρες ο άντρας που έκλεβε από παγκάρι εκκλησίας

Στο κελί για πέντε μέρες ο άντρας που έκλεβε από παγκάρι εκκλησίας