«Ακολουθήσαμε κατά γράμμα τις οδηγίες, παίκτες πηδούσαν από το λεωφορείο»!

«Ακολουθήσαμε κατά γράμμα τις οδηγίες, παίκτες πηδούσαν από το λεωφορείο»!