Πώς τοποθετείται η Αστυνομία για τα επεισόδια σε ΓΣΠ