ΚΟΠ: Ακατάλληλη ημερομηνία και… προς αναβολή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση