Σωτηρακόπουλος: Η άποψη για το Κύπρος – Ελλάδα και οι διεθνείς μας που του άρεσαν