ΓΣΠ: Το μήκος λεπίδας του μαχαιριού που ανέσυρε ο άνδρας

ΓΣΠ: Το μήκος λεπίδας του μαχαιριού που ανέσυρε ο άνδρας