«Τόσες πολλές οι στιγμές που μεγαλούργησε, “διαμάντι” και κορυφαίο παράδειγμα»