Φούσκωσε από περηφάνια ο Κέρκεζ, έγραψε ιστορία με τους γιους του

Φούσκωσε από περηφάνια ο Κέρκεζ, έγραψε ιστορία με τους γιους του