Χαραλάμπους: «Ικανοποίηση για την εμφάνιση, κρίμα για τον κόσμο»

Χαραλάμπους: «Ικανοποίηση για την εμφάνιση, κρίμα για τον κόσμο»