«Προνόμιο να είναι στην Κύπρο ο Μουνιόθ, διψά για σπουδαία πράγματα στην Ανόρθωση»