Ανόρθωση: Κωνσταντίνου, Βορκάς και Χατζηλούκας εκπρόσωποι του Σωματείου στην Εταιρεία