Προκήρυξη: Πότε θα παίζουν στην Κύπρο οι ευρωπαίοι μας