Δημητρίου: «Η πρόταση μας είναι σε ισχύ, θέλουμε το Μακάρειο»