«Δεν είναι το τέλος, ίσως οι Κύπριοι έρθουν με μια υποτίμηση»