«Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το βρούμε στον δρόμο, θα είμαστε πολύ δυνατοί»