Ολυμπιακός: Η θέση για Βερχόβετς-Παπαγεωργίου και για τις κατηγορίες του Μολ