Πάφος FC: Πρώτο εγχώριο τεστ, προσθήκες ποιότητας και Νατέλ