«Πρέπει να επενδύσουμε σε ξένο προπονητή, έρχεται μετεγγραφική έκπληξη»