Μίλανιτς: «Κανένα σχόλιο, επικεντρώνομαι στα παιδιά που είναι εδώ»