Καταλά: «Είμαι πολύ θετικός για το δεύτερο παιχνίδι, γιατί όχι;»