Ανάλυση φάσεων από ΚΟΠ: Θετικότητα, αλλά έτσι δεν γίνεται δουλειά