Η άνοδος του Λουξεμβούργου και πως μπορεί να παραδειγματιστεί η Κύπρος