Μιχαηλούδης: «Περιμέναμε χαμηλότερο ενοίκιο, αλλά…»