Α’ Κατηγορία: Αυλαία της 22ης σε «Αντώνης Παπαδόπουλος» και «Άλφα Μέγα»

Α’ Κατηγορία: Αυλαία της 22ης σε «Αντώνης Παπαδόπουλος» και «Άλφα Μέγα»