Ανόρθωση: Ο όρος την αναγκάζει να τρέξει…

Ανόρθωση: Ο όρος την αναγκάζει να τρέξει…