Απόλλων: Ιατρικό δελτίο και πλάνο (πιθανή 11άδα)

Απόλλων: Ιατρικό δελτίο και πλάνο (πιθανή 11άδα)