Διαιτητής στην Αίγυπτο ακύρωσε γκολ αφού είδε τη φάση σε κινητό που τράβηξε οπαδός!

Διαιτητής στην Αίγυπτο ακύρωσε γκολ αφού είδε τη φάση σε κινητό που τράβηξε οπαδός!