«Είμαι ο υπεύθυνος. Δεν ξέρω τι να πω…»

«Είμαι ο υπεύθυνος. Δεν ξέρω τι να πω…»