Έχουν το πρώτο λόγο οι μεγάλοι

Έχουν το πρώτο λόγο οι μεγάλοι