Χαραλάμπους: «Νιώθουμε ντροπή / Το ίδιο μέτρο για όλους»

Χαραλάμπους: «Νιώθουμε ντροπή / Το ίδιο μέτρο για όλους»