ΚΟΕΑΣ: Τα έργα στο «Στέλιος Κυριακίδης» μετά τον Μάιο