Μέσα ο Μαϊσουράντζε, έξω ο Ισμα

Μέσα ο Μαϊσουράντζε, έξω ο Ισμα