Νεοφυτίδης για παίκτες Αλκής: «Τους εκβιάζουν να θυσιάσουν τον μισθό τους»

Νεοφυτίδης για παίκτες Αλκής: «Τους εκβιάζουν να θυσιάσουν τον μισθό τους»