«Ο Γαβριήλ βρήκε από που του έλειπε, έχουν εντοπιστεί μετεγγραφικοί στόχοι»