Ομόνοια: Πλησιάζει το πλήρωμα του χρόνου;

Ομόνοια: Πλησιάζει το πλήρωμα του χρόνου;