Ομόνοια: Σαν ανάβαση στο ψηλότερο βουνό!

Ομόνοια: Σαν ανάβαση στο ψηλότερο βουνό!