Πετεβίνος: «Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στον κόσμο μας»

Πετεβίνος: «Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στον κόσμο μας»